logo logo
S A L V A D O R
I Kjole Og Sort
I

I Kjole Og Sort

Om Frimureriets historie, formål, indhold og virke samt fortællinger fra en frimurerloge i Danmark

I bogen ”I Kjole og Sort” afmystificeres Frimurerordenens hemmeligheder og aktiviteter og der gives et indblik Ordenens udbredelse i Danmark. Bogen er skrevet og udgivet i anledningen af den københavnske loge Nordstjernens 150-års jubilæum i 2024. Den giver omfattende beskrivelser af frimureriets tankesæt, dets etablering, udbredelse og historie samt forklaringer af formål, virkemåder og udbytte for medlemmerne.

Det handler om livsfilosofi, værdisæt og adfærd, og fordi dette kan være meget svært for den enkelte at tale om, er det omgærdet med en vis form for skepsis. Der er dog ingen tvivl om, at denne form for dannelsesrejse har sin eksistensberettilgelse – hvorfor skulle der ellers være over 7000 frimurere i Danmark, der ugentligt går i loge? Bogen her giver et nutidigt, men stadig højtideligt og historisk funderet overblik over frimureriets indhold.

Frimureriets lære og idéverden handler om en indre, personlig rejse. En række skridt tager frimureren gennem en læreproces, der har til formål at give ham en udvidet bevidsthed omkring hans adfærd, liv og tro. Selvom hvert skridt foregår blandt andre brødre og efter fastlagte ritualer, er der tale om en personlig vandring, hvor den indre refleksion spiller en stor rolle for den enkelte frimurers udbytte.Grad for grad lader frimureren sig initiere til ny oplysning om hans udvikling.

Bogen er en hyldest til hele frimureriet i Danmark i coffee-table format. Enhver læser vil kunne finde spændende, indholdsrige og tidssvarende beskrivelser af Ordenen som fænomen, frimureriets værdier samt betydning for brødrene og deres omgangskreds. Bogen inkluderer mange anskuelser, der kan være vigtige, hvis man er interesseret i frimureriet, inklusive det godtgørende aspekt, partnerens holdning, oplevelser af en logeaften samt hvad der skal til, for at blive optaget.